وب سایت با2020 – فروش اینترنت مخابرات
x

پشتیبانیسوالات متداول نمایندگان


1-کپی شناسنامه و کارت ملی
2-دو قطعه عکس
3-کپی جواز کسب یا آخرین آگهی تغییرات شرکت
4-کپی سند ملکی یا قولنامه محل کسب

• کلیه مدارک بالا باید برابر اصل شده ی محضری باشد
• چک یا سفته ضمانت حسن انجام تعهدات به مبلغ ده میلیون تومان (پر کردن چک یا سفته در محل دفتر و در حضور مسئولین مربوطه امکان پذیر است. به چک ها و سفته های پرشده ترتیب اثر داده نخواهد شد)
بله ، در صورت دارا بودن نمایندگی از این پارتنری ، میتوان با دریافت پنل کاربری پس از ورود به حساب کاربری از طریق منوی سرویس ریسلر پنل پارتاک خود را شارژ نمود
بله ، پس از ورود به حساب کاربری میتوان از طریق منوی گزارش ، گزارش مربوط به تمامی خریدها و پرداخت ها را در هر بازه ی زمانی مشاهده نمود.